foto cabeceira
ga flages flag
Logo Concello de Vigo
INICIO PROGRAMAS DEPORTIVOS
PROGRAMAS DEPORTIVOS
 

A Concellería de Deportes do Concello de Vigo ten como obxectivo fundamental, dinamizar e potenciar a actividade físico-deportiva en calquera das súas manifestacións ou vertentes. Nesta liña, a Concellería, ben directamente ou ben a través da colaboración co tecido asociativo deportivo local, desenvolve ó longo do ano diferentes iniciativas encamiñadas a facilitar o acceso á actividade físico-deportiva, con carácter universal, xerando unha oferta deportiva de múltiples alternativas.

A través deste espazo web, poderás atopar a información xeral de toda a actividade deportiva organizada polo Concello de Vigo.

Solicitude de exención de pago do Programa Municipal de Escolas deportivas (para presentar por rexistro)
© DIFUSIONPROSPORT 2018
CONCELLERÍA DE DEPORTES
Área administrativa e técnica:
986 810 295 | 986 810 237 | 986 810 154
Email: concelleriadeportes@vigo.org