foto cabeceira
ga flages flag
Logo Concello de Vigo
INICIO CONCELLERÍA DE DEPORTES
CONCELLERÍA DE DEPORTES
 

A cidade de Vigo constitúe o marco asociativo máis importante da Comunidade Galega, con máis de 200 entidades deportivas que dinamizan, promoven e fomentan a práctica da actividade físico-deportiva nas súas diferentes manifestacións, e miles de persoas que participan do feito deportivo desde distintas perspectivas.

Neste entorno deportivo, do que forman parte as propias entidades deportivas, deportistas, federacións, siareiros, xuíces, e o tecido empresarial, que continúa co seu apoio ó desenvolvemento da actividade deportiva, o Concello de Vigo mantén o seu compromiso de traballo e responsabilidade dinamizando estratexias e liñas de apoio e financiación ás entidades, coordinando programas vinculados co deporte saudable, formativo e integrador, fomentando a participación activa no deporte, investindo na creación de novas infraestructuras e no mantemento das existentes, mellorando na xestión das instalacións deportivas municipais, xerando ofertas atractivas e novidosas para as diferentes inquietudes existentes ou apoiando a celebración de grandes eventos deportivos na cidade.

Asemade, a Concellería de Deportes e o Servizo Municipal dos Deportes teñen a firme intención de manter o seu carácter amable, integrador e de liderazgo, coordinando con eficiencia os recursos dispoñibles, e desenvolvendo unha oferta de servicios, actividades e programas de calidade que potencien o noso sistema deportivo local e faciliten o acceso e participación da poboación na actividade físico-deportiva nunhas condicións óptimas de práctica.

CONTACTO
 
TELÉFONOS ÁREA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA:

986.810.295
986.810.237
986.810.154
Fax: 986.224.777
Email: concelleriadeportes@vigo.org
SERVIZO MUNICIPAL DOS DEPORTES:

Oficina Técnica: 986.232.884
Administración : 986.237.458
Oficina Programación: 986.236.809
Reserva Instalacións: 986.239.997
Fax: 986.291.041
CONCELLERÍA DE DEPORTES
Área administrativa e técnica:
986 810 295 | 986 810 237 | 986 810 154
Email: concelleriadeportes@vigo.org